บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เดินทางพบปะและเข้านำเสนองาน (Consult) ให้กับ บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เดินทางพบปะและเข้านำเสนองาน (Consult) ให้กับ บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

🎉 อิ่มความรู้..อิ่มใจ 💖ให้คำปรึกษา PDPA อย่างใกล้ชิด
 
บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด นำโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคณะฯ เดินทางพบปะและเข้านำเสนองาน (Consult) ให้กับ บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่
 
• ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร บรรยายเรื่อง PDPA ให้กับคณะทำงาน
• นำเสนองาน consult
• เยี่ยมชมคลังสินค้า
.
🫰ขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักที่ให้การต้อนรับอย่างดีด้วยนะคะ🥰

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

บทความที่เกี่ยวข้อง