PDPA Thailand ร่วมแบ่งปันความรู้ บรรยายในหัวข้อ “รู้ก่อน ทำก่อน ไม่ผิดกฎหมาย หลักสูตรแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

PDPA Thailand ร่วมแบ่งปันความรู้ บรรยายในหัวข้อ “รู้ก่อน ทำก่อน ไม่ผิดกฎหมาย หลักสูตรแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

🎊 เช็คอิน ร.ร.นิวซีซันสแควร์ เติมความรู้ PDPA
.
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) และนายกสมาคม ผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (TPDPA) ตัวแทนผู้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ร่วมแบ่งปันความรู้ บรรยายในหัวข้อ “รู้ก่อน ทำก่อน ไม่ผิดกฎหมาย หลักสูตรแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
.
👍 พร้อมกันนี้ ได้มอบ Board Game เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง PDPA ให้กับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายอีกด้วย โดยกิจกรรมบรรยายดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.66 ณ โรงแรมนิวซีซันสแควร์ หาดใหญ่ สงขลา

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA