บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการส่งมอบงาน รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการส่งมอบงาน รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

🎉เสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบงาน สสว.
.
✨ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ดำเนินการส่งมอบงาน รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”
.
สำหรับโครงการดังกล่าวฯ โดย บจก.ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการจัดทำโครงการฯ มาตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือน ที่ผ่านมา
.
🥰 ในการนี้ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ขอขอบคุณ สสว.ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง