เติมความรู้ PDPA ให้บุคลากร ‘รั้วจามจุรี’

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

เติมความรู้ PDPA ให้บุคลากร ‘รั้วจามจุรี’

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

🎉เติมความรู้ PDPA ให้บุคลากร ‘รั้วจามจุรี’ 🎓.
💖เก็บตกภาพกิจกรรมการอบรม PDPA in-house Training โดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC GROUP) , พีดีพีเอ (ไทยแลนด์) โดย “อาจารย์ไพศาล สามิภัตย์” ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) ได้รับเชิญ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมและบรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานสื่อ และแนวโน้มของเทคโนโลยี ให้กับสมาชิกเครือข่ายโสตทัศนศึกษา
.
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 60 ท่าน
.
📍โดยงานเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา

บทความที่เกี่ยวข้อง