บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด อบรมให้ความรู้ จนท.ภาครัฐ GDPO รุ่นที่ 2

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด อบรมให้ความรู้ จนท.ภาครัฐ GDPO รุ่นที่ 2

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

     🎊 เตรียมความพร้อม อบรม จนท.ภาครัฐ GDPO รุ่นที่ 2
 
     ภาพบรรยากาศ โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด อบรมให้ความรู้ ในเรื่องหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 2 (Goverment Data Protection Officer : GDPO#2)โดยการอบรมดังกล่าว จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ณ ห้องประชุมวาสกรี ชั้น 5 วันที่ 22 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา