PDPA Thailand ร่วมแบ่งปันความรู้ในกิจกรรม Inhouse PDPA ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

PDPA Thailand ร่วมแบ่งปันความรู้ในกิจกรรม Inhouse PDPA ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

        👏PDPA Thailand แบ่งปันข้อมูล สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล
             ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ร่วมแบ่งปันความรู้ในกิจกรรม Inhouse PDPA ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมงานกว่า 60 ราย ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
             ในงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘พลิกวิกฤตเป็นโอกาส สู่การตลาดยุคโลกไร้พรมแดน’ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทยให้ก้าวทันการตลาดดิจิทัล พร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารธุรกิจ
          🎉โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดก่อนงานสัมมนาอีกด้วย
สำหรับ Inhouse PDPA ดังกล่าว จัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.66 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA