สินค้าทั้งหมด

50,000.00฿
แบบฟอร์ม เทมเพลต เอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่ออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จะช่วยให้คุณสามารถทำเอกสารและสัญญาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และถูกต้อง
4,000.00฿5,500.00฿
โปรแกรมการทดสอบด้าน PDPA พร้อมใบ Certificate ที่จะเป็นเครื่องมือในการยืนยัน ความรู้ความสามารถและทักษะด้าน PDPA ของคุณ
5,000.00฿
การให้คำปรึกษาออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างกระจ่าง ในทุกขั้นตอนของการทำงานด้าน PDPA จำนวนชั่วโมงที่ให้คำปรึกษาออนไลน์ 1 ชั่วโมง