การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจธนาคาร

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจธนาคาร

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: เอกณัท สุชาติพันธุ์, ประพันธ์พงษ์ ขาอ่อน

สถาบัน: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปี: 2563

 

บทคัดย่อ: กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีบทบัญญัติคุ้มครองถึงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และศึกษาแนวทางการให้ความ คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์เน็ตได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ในชีวิตของทุกคนในทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล หรือพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจธนาคารที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเป็นจำนวนมากจากจำนวนผู้มาใช้บริการ ทำให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ข้อมูลจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ นอกจากกรณีที่ธนาคารจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ธนาคารจึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

Link เนื้อหา: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/rgrc/article/view/1418

Link file: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/rgrc/article/view/1418/1075

บริการของเรา

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP) รวมถึงพนักงานภายในองค์กร

PDPA E-learning

หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบเนื้อหาความรู้ด้าน PDPA อย่างครบถ้วนและครอบคลุม เข้าใจง่ายช่วยให้องค์กรเข้าใจPDPA อย่างง่ายดาย สะดวกประหยัดเวลา

PDPA Public Training

จัดอบรมและ Workshop กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในดำเนินงานภายใต้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

PDPA Inhouse Training

บริการอบรมภายในด้วยหลักสูตรบรรยาย และ workshop ที่ออกแบบเฉพาะองค์กรของคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล

บทความที่เกี่ยวข้อง