การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจธนาคาร

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจธนาคาร

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : suwatthana24

ผู้แต่ง: เอกณัท สุชาติพันธุ์, ประพันธ์พงษ์ ขาอ่อน

สถาบัน: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปี: 2563

 

บทคัดย่อ: กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีบทบัญญัติคุ้มครองถึงข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และศึกษาแนวทางการให้ความ คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์เน็ตได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ในชีวิตของทุกคนในทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล หรือพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจธนาคารที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเป็นจำนวนมากจากจำนวนผู้มาใช้บริการ ทำให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจนี้จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ข้อมูลจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ นอกจากกรณีที่ธนาคารจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ธนาคารจึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

Link เนื้อหา: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/rgrc/article/view/1418

Link file: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/rgrc/article/view/1418/1075

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลักการประมวลผล “ประวัติอาชญากรรม” ถูกหลัก ปลอดภัย ไม่ละเมิด PDPA