ข้อมูลส่วนบุคคล

ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยืนยันปีนี้กฎหมาย PDPA ไม่เลื่อนบังคับใช้แล้ว
PDPA Thailand ได้รับเกียรติจาก อ.เธียรชัย ณ นคร บรรยายพิเศษ และส่งมอบเอกสาร PDPA Guideline ฉบับนี้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามเจตนารมณ์ (ดาวน์โหลด e-book ฟรี)
แนะหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเรื่อง การดำเนินการในมิติอื่น ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่องค์กรควรให้ความสนใจ
แนะหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการเก็บรักษา แก้ไข และโอนข้อมูลส่วนบุคคล
แนะหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน องค์กรของคุณมีบทความหน้าที่ ความรับผิดชอบตากฎหมาย PDPA อย่างไรบ้าง
แนะหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการด้าน การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล การปกปิดตัวตน และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น ในองค์กรภาคเอกชน
แนะหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการด้าน คุณภาพข้อมูล การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และความโปร่งใส ในองค์กรภาคเอกชน
thThai

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ