คือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี

 • ศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มานานเกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมายหนึ่งในผู้ให้บริการ PDPA รายแรก ๆ ในประเทศไทย
 • บริการหลากหลายและครบวงจร สามารถเลือกสรรและปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร
 • ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน DDTI ชำนาญเรื่องกฎหมาย PDPA และมีองค์ความรู้ลงลึกเฉพาะด้าน เช่น HR, Sales and Marketing, Operation, IT Management, Procurement, Data Governance, etc.
 1. ผู้รับผิดชอบด้านสารสนเทศ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย PDPA (คณะทำงานด้าน PDPA ในองค์กร)
 2. ผู้ที่ต้องการเป็นคณะทำงานด้าน PDPA
 3. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น DPO ของหน่วยงาน
 1. สิทธิพิเศษ!! เพียงสมัครหลักสูตร อบรม PDPA กับเราวันนี้ สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 200%
 2. วุฒิบัตรรับรองรายบุคคล สำหรับอบรม ที่อบรมครบตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด
 3. ลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมเสาวนา ของบริษัท ดิจิทัล บิซิเนสคอนซัลท์ฟรี (10 ที่นั่ง/ต่อเดือน)
 4. ลิ้งก์ดาวโหลดบอร์ดเกม PDPA ฟรี
 1. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การประเมินผลกระทบ การบริหารจัดการความเสี่ยง และบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ + Workshop
 3. การคุ้มครองข้อมูลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล, การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล: ภาระ DPO ในฐานะผู้ให้บริการในการรับเหตุ
 4. Workshop: Exercise นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy/Privacy Notice)
 5. มาตรการรองรับการใช้สิทธิ (DSAR), การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ (Cross Border Data Transfer)

 

หมายเหตุ : 

 1. รูปแบบการบรรยายเป็นการสอนสด 5 วัน วันละ 6  ชั่วโมง
 2. รายละเอียดการสอน รวมถึงเอกสารประกอบการบรรยายจะได้รับหลังจากสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 1. ราคาปกติ 60,000 บาท ลดเหลือ 50,000 บาท สำหรับผู้ที่สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มี.ค. 66 นี้เท่านั้ (ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. สมัครในนามนิติบุคคล สามารถลดหน่อยภาษีได้ 200%
 3. สมัครในนามนิติบุคคล สามารถหักภาษีณ ที่จ่ายได้ 3% (หรือตามที่เกณฑ์ที่บริษัทได้รับการอนุมัติ)
  1. ดาวโหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม หรือลงทะเบียนเข้าอมบรมที่ได้ ลิ้งก์ (https://forms.gle/ofZxaUyktYMkcegU7
  2. ส่งหลักฐานการสมัคร มาที่เมล : [email protected]
   หรือทาง Line OA : PDPA Thailand
  3. สถานบันฯ จะทำการส่งใบแจ้งหนี้แสดงยอดชำระเงิน ไปยังอีเมล ที่ได้ลงทะเบียนไว้
  4. ชำระเงินค่าสมัคร /ส่งหลักฐานการสมัคร พร้อมแจ้งชื่อผู้สมัคร มาที่เมล : [email protected] หรือทาง Line OA : PDPA Thailand  
  5. สถาบันฯ ยืนยันการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ช่องทางหลัก
Line
: @pdpathailand
FB Messenger : PDPA Thailand
Email : [email protected]
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 02-029-0707 #1
หรือ 063-270-0553