PDPATHAILAND ร่วมพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

PDPATHAILAND ร่วมพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : pornpilast.su

อ.สุกฤษ โกยอัครเดช - Chief of PDPA Consultant and Auditor ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) จากบริษัท PDPATHAILAND  ร่วมพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ณ วันพฤหัสที่ 4 สิงหาคม 2565

 

แรงงาน (Labor) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดธุรกิจแรงงาน ยังได้รับการจัดให้อยู่ในประเภททุนมนุษย์ (M:  Manpower Resource) ตามหลักการวิเคราะห์ 4Ms เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุและจำแนกสาเหตุของปัญหาประเทศไทยนั้น นอกจากจะได้รับการขับเคลื่อนด้วยแรงงานคนไทยแล้ว ยังได้รับการขับเคลื่อนจากแรงงานประเภทหนึ่งที่เข้ามาทำงานประเภทที่คนไทยด้วยกันเองมักไม่นิยมทำ เช่น ประเภทงานยาก , งานอันตราย , งานสกปรก  และงานหนัก

ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มงานเหล่านี้คงไม่พ้น แรงงานข้ามชาติ (Migrant Labor) ที่เราคุ้นชินกันในชื่อ “แรงงานต่างด้าว” โดยปกติแล้ว แรงงานเพื่อนบ้านในประเทศไทยตามกระทรวงแรงงานแล้วมากกว่า 90% เป็นคนจากกลุ่มประเทศ CLMV: Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam  และด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง แรงงานเพื่อนบ้านมักจะเข้าไม่ถึง “สิทธิ” บางอย่าง หรือ “สวัสดิการ” บางประเภทที่ พวกเขาพึงจะได้รับจากนายจ้าง

วันพฤหัสที่ 4 สิงหาคม 2565 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้ถือฤกษ์ เปิดสำนักงานแห่งใหม่ โดยมี ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ในประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งมี  คุณ สมพงศ์ สระแก้ว ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ( Labour Right Promotion Network Foundation: LPN)

คุณ สมพงศ์ กล่าวในวงสนทนา ว่า “แรงงานเพื่อนบ้าน” นั้นมีมาช้านาน ยั่งรากลึกและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากแต่ต้องทำงานบนพื้นฐานความร่วมมือเชิงบูรณาการ  และยังเป็นแรงงานที่เปราะบาง เพราะไม่สามารถเข้าถึง “สิทธิ” ต่างขั้นพื้นฐานได้ ตั้งแต่การศึกษา สาธารณสุข และความปลอดภัย มิใยต้องเอ่ย “ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ทั้งนี้ PDPA THAILAND เชื่อว่าหลังจาก PDPA ประกาศใช้ ประเทศไทยจะมีการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างทั่วถึง ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของชาวต่างชาติและ แรงงานข้ามชาติด้วย ซึ่งในฐานะที่องค์กรเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความยินดี และเต็มใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ 

Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง