การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PDPA Inhouse Training (กรมควบคุมโรค)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร PDPA Inhouse Training (กรมควบคุมโรค)

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

     PDPA In-house Training อบรมเชิงปฏิบัติการ “พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ครั้งที่ 2 ให้ กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) จัดอบรม PDPA In-house Training อบรมเชิงปฏิบัติการ “พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” แก่กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

โดยมี อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรึกษาและสอบทาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้บรรยาย พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร อาจารย์ชไมพร วุฒิมานพ และอาจารย์ณัฐภัทร พัวศุภเจริญ

     เนื้อหาการบรรยายเป็นการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการทำใบบันทึกกิจกรรม (Data Inventory Mapping : DIM), การจัดการการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Requests : DSRs), มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล การประเมินความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact Assessment : DPIA) กับการบริหารความเสี่ยงข้อมูล รวมถึงเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำ Workshop “ใบบันทึกกิจกรรม” และ “บันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล” อีกด้วย

อบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์

#PDPAThailand #DBCGroup
#กรมควบคุมโรค #กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
#PDPA #InhouseTraining
#PDPA #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#PDPA #DIM #RoPA #Consult

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA