ความสำเร็จของหลักสูตร DPO in Action รุ่นแรก

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

ความสำเร็จของหลักสูตร DPO in Action รุ่นแรก

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

ประสบความสำเร็จ พร้อมเป็น DPO มืออาชีพ กับ “DPO in Action” รุ่นแรก

     เต็มอิ่ม จบหลักสูตร “DPO in Action : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ” รุ่นแรก ครบองค์ความรู้ หลักการ ทฤษฎี กฎหมาย แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 42 พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างแท้จริง พร้อมเป็น DPO มืออาชีพให้แก่องค์กร

    PDPA Thailand ขอขอบคุณ ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร, อ.สุกฤษ โกยอัครเดช, ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา, อ.สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ, อ.มยุรี ชวนชม, รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัยอ.ไผท โฆษจันทร, อ.ณัฏฐ์ ธนวนกุล และ อ.ดวงดาว สำนองสุข ที่มาร่วมบรรยายและ Workshop กับผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรชั้นนำกว่า 30 ท่าน 

     เตรียมพบกับหลักสูตร “DPO in Action : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติ” รุ่นที่ 2 ได้ในวันที่ 24-26 มกราคม 2567 นี้ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.at/krLQ1

สนใจสอบถามหลักสูตรเพิ่มเติม : 

📞 Tel : 02-029-0707 กด 1-3 

📱 Mobile : 081-632-5918 

📌 Line ID : @pdpathailand

#PDPAThailand #DBCGroup

#PDPA #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#DPO #เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#ผู้ช่วยองค์กร #อบรม #หลักสูตร #DPOinAction

consult PDPA

PDPA Consultant

บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญ

PDPA Audit

ให้คำปรึกษา ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบการทำงาน กระบวนการบริหาร การจัดการ รวมถึงอบรมบุคลากรภายในองค์กรอย่างครบวงจร

DPO Services

บริการด้านเจ้าหน้าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ DPO แก่คณะทำงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DC) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DP)

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลักการประมวลผล “ประวัติอาชญากรรม” ถูกหลัก ปลอดภัย ไม่ละเมิด PDPA