สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับ PDPA Thailand จัดงานสัมมนา “แนวปฏิบัติ PDPA ต่อธุรกิจการโรงแรมและที่พัก ROADSHOW TO PHUKET 2023″ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักเข้าร่วมกว่า 60 แห่ง

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับ PDPA Thailand จัดงานสัมมนา “แนวปฏิบัติ PDPA ต่อธุรกิจการโรงแรมและที่พัก ROADSHOW TO PHUKET 2023″ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักเข้าร่วมกว่า 60 แห่ง

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต (Phuket Tourist Association) ร่วมกับ PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) จัดงานสัมมนา “แนวปฏิบัติ PDPA ต่อธุรกิจการโรงแรมและที่พัก ROADSHOW TO PHUKET 2023″ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก PDPA Thailand ได้แก่

  1. อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช Chief of Data Protection Consultant
  2. อาจารย์มยุรี ชวนชม Data Protection-Human Resource Specialist for Hotel
  3. อาจารย์ไพศาล สามิภัตย์ Data Protection Consultant Hotel Business Specialist

การจัดงานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และ Mini Workshop มากมาย สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักได้มีส่วนร่วมและสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้จริง

อีกทั้ง คุณรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว กรรมการบริหาร สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต

สนใจสอบถามบริการเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-029-0707 กด 1-3

มือถือ 081-632-5918  คุณนวกชมณ ปัทมกุลเดชาสิริ (เพอรี่)

ไลน์ @pdpathailand

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลักการประมวลผล “ประวัติอาชญากรรม” ถูกหลัก ปลอดภัย ไม่ละเมิด PDPA