ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตร PDPA in Action 13in1 สำหรับองค์กรธุรกิจ PDPA Thailand e-Learning จัดเต็ม อัดแน่น ความรู้

เมื่อพนักงานเข้าๆ ออกๆ บ่อย พนักงานแต่ละแผนก แต่ละฝ่ายจึงมีเวลาไม่พร้อมกัน แต่องค์กรอยากให้พนักงานเข้าใจ PDPA ทำอย่างไรดี “PDPA e-Learning in Action 13in1 ” คือคำตอบ

PDPA e-Learning in Action 13in1 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อช่วยให้พนักงานทุกคนและทุกบทบาทในองค์กรเข้าใจ PDPA ได้อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงแน่นอน

.

รายชื่อวิชาที่เรียนในหลักสูตร : 

 1. PDPA in Action : Fundamental of Personal Data Protection (PDPA)
  โดยวิทยากร อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
 2. PDPA for HR โดยวิทยากร อาจารย์มยุรี ชวนชม
 3. PDPA for SMEs โดยวิทยากร ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร / อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
  อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ
 4. PDPA for Digital Marketing โดยวิทยากร อาจารย์ศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น
 5. PDPA for Management โดยวิทยากร ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร / อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
  อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ
 6. PDPA for E-Commerce โดยวิทยากร อาจารย์วรวุฒิ สายบัว
 7. PDPA In Action : Data Flow Diagram (DFD) โดยวิทยากร อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
 8. PDPA in Action : Document Preparation โดยวิทยากร อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ
 9. PDPA in Action : IT Management & Governance for IT โดยวิทยากร อาจารย์ไผท โฆษจันทร 
 10. PDPA in Action : IT Management & Governance for IT for Non IT
  โดยวิทยากร อาจารย์ไผท โฆษจันทร
 11. PDPA in Action : DSR (Data Subject Right) 
  โดยวิทยากร อาจารย์อาจารย์ไพศาล สามิภัตย์
 12. PDPA for Internal Audit โดยวิทยากร อาจารย์ทรงพล หนูบ้านเกาะ / อาจารย์กฤตพล ศรีระษา 
 13. PDPA in Action : 123 Case โดยวิทยากร ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

.

สิ่งที่จะได้รับ : 

 • เนื้อหา 13 วิชา เรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนคน

 • เรียนครั้งละ 1 User (1 รหัสผู้เรียน) ระยะเวลา 1 ปี (อายุเข้าระบบภายใน 12 เดือน)

 • เน้นทบทวนเนื้อหาจากหลักสูตรด้วย Pre-test และ Post-test

 • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็เรียนได้

 • สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA จาก PDPA Thailand

 • ใบรับรองคุณวุฒิ (Certificate) จาก PDPA Thailand สำหรับองค์กรที่มีพนักงานเรียนจบและสอบผ่านหลักสูตร

.

พิเศษ! : 

สำหรับองค์กรที่สั่งซื้อวันนี้ 

 • 1 รหัสผู้เรียน ราคาหลักสูตรละ 39,000 บาท เหลือเพียง 25,000 บาท (1 User = 1 รหัสผู้เรียน)

 • กรณีที่ต้องการสั่งซื้อ 2 รหัสผู้เรียน เหลือเพียง 35,000 บาทเท่านั้น (2 User = 2 รหัสผู้เรียน)

*ราคายังไม่รวม Vat7%
*ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 250%
*สั่งซื้อและชำระเงินภายใน 31 ตุลาคม 2566
เฉพาะ 100 ท่านแรกเท่านั้น

.

สนใจสอบถามเพิ่มเติม : 

โทรศัพท์ 02-029-0707 กด 1-3

มือถือ 080-071-9899 คุณเสาวลักษณ์ โรจนกสิกิจ (กวาง)

ไลน์ @pdpathailand

PDPA in Action E-Learning 13 in 1

25,000.00฿35,000.00฿

5/5