สัมมนาต่อเนื่องวันที่ 2 – สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับ PDPA Thailand จัดงานสัมมนา “แนวปฏิบัติ PDPA ต่อธุรกิจการโรงแรมและที่พัก ROADSHOW TO PHUKET 2023″ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักเข้าร่วมกว่า 40 แห่ง

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

สัมมนาต่อเนื่องวันที่ 2 – สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกับ PDPA Thailand จัดงานสัมมนา “แนวปฏิบัติ PDPA ต่อธุรกิจการโรงแรมและที่พัก ROADSHOW TO PHUKET 2023″ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักเข้าร่วมกว่า 40 แห่ง

แชร์

อ่าน

ครั้ง

โดย : PDPA Thailand

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต (Phuket Tourist Association) ร่วมกับ PDPA Thailand ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด (DBC Group) จัดงานสัมมนา “แนวปฏิบัติ PDPA ต่อธุรกิจการโรงแรมและที่พัก ROADSHOW TO PHUKET 2023″ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจาก PDPA Thailand ได้แก่

  1. อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช Chief of Data Protection Consultant
  2. อาจารย์มยุรี ชวนชม Data Protection-Human Resource Specialist for Hotel
  3. อาจารย์ไพศาล สามิภัตย์ Data Protection Consultant Hotel Business Specialist
 
การจัดงานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และ Mini Workshop มากมาย สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักได้มีส่วนร่วมและสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้จริง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแน็ป ป่าตอง จ.ภูเก็ต

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

คุณนวกชมณ ปัทมกุลเดชาสิริ (เพอรี่)

มือถือ 081-632-5918  

Line @pdpathailand

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะที่ 3 และ 4 พร้อมตัดสินโทษทางปกครอง PDPA