E-learning All

     คือผู้บริการให้คำปรึกษา สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act. 2562 (PDPA) แก่องค์กรธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ Core Trainer Team ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) การสนับสนุนด้านวิชาการจาก International Computer Driving License (ICDL) และการบริหารงานโดย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) ซึ่งนำทีมโดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลกว่า 20 ปี
 • ศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มานานเกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ยังเป็นร่างกฎหมายหนึ่งในผู้ให้บริการ PDPA รายแรก ๆ ในประเทศไทย
 • บริการหลากหลายและครบวงจร สามารถเลือกสรรและปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กร
 • ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน DDTI ชำนาญเรื่องกฎหมาย PDPA และมีองค์ความรู้ลงลึกเฉพาะด้าน เช่น HR, Sales and Marketing, Operation, IT Management, Procurement, etc.
 • รวม หลักสูตร PDPA ตั้งแต่ปูพื้นฐานสู่ขั้นแอดวานซ์ตามสายงาน
 • ออกแบบเพื่อให้คนองค์กรสามารถลงมือทำตาม PDPA ได้เอง 
 • สอนโดยวิทยากร  และผู้เชี่ยวชาญ ระดับที่ปรึกษาจาก PDPA Thailand
 • อบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนได้ตลอดระยะเวลาหลักสูตร
 • เรียนจบ สอบผ่านได้รับวุฒิบัตร (Certificate) จาก ICDL Thailand
 • ผู้เรียน เรียนจบหลักสูตร รับประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรม PDPA สำหรับองค์กร
 • ผู้ที่ได้รับหมอบหมายให้ปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรตามกฎหมาย PDPA

 • ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ในอนาคต

 • บุคลากรแต่ละแผนกขององค์กรที่ต้องทำงานภายใต้กฎหมาย PDPA

 • ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) หรือ ฝ่ายกำกับดูและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department)

 • ฝ่ายบุคคล (HR Department)

 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department)

 • ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

 • ฝ่ายที่มีการปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • ที่ปรึกษาขององค์กรด้าน Data Protection หรือที่ปรึกษาอิสระ

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจเนื้อหาเกี่ยวกับ PDPA และการปฏิบัติตามกฎหมาย

 • DSR (Data Subject Right)

  หลักสูตรสอนขั้นตอนการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เข้าใจหัวใจของการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลแบบเจาะลึก พร้อมไกด์ไลน์ฉบับเข้าใจง่าย ที่ถูกจัดทำแบบ PDPA Thailand โดยเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ และจัดทำ PDPA ให้กับองค์กรมาแล้วทั่วไทย !

 • PDPA for Procurement Department

  หลักสูตรเตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง หนึ่งในตัวการสำคัญในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจะเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแบบไม่ทันรู้ตัว หลักสุตรนี้ช่วยคุณได้ ! PDPA for Procurement Department ลดความเสี่ยง และบริหารงานอย่างปลอดภัยภายใต้ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • Privacy Notice

  หลักสูตรเทียบเท่าเรียนส่วนตัว หลักสูตร Privacy Notice (คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว) หลักสูตรแบบจับมือทำ !! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมาย PDPA

 • Data Breach Management : การบริหารจัดการการรั่วไหลของข้อมูล

  หากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลขึ้นมาต้องทำอะไรบ้าง !? กันไว้ดีกว่าแก้ ! กับหลักสูตร การจัดทำผังกระบวนการแจ้งเหตุในกรณีเกิดการรั่วไหลของข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา

 • RoPA (Record of Processing Activities)

  หลักสูตรการจัดทำกิจกรรมประมวลผล (RoPA ) Keys สำคัญของด้วยเรื่อง จะผิด! ไม่ผิดPDPA ก็ตรงนี้ ! สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบด้าน PDPA โดยเฉพาะ !

 • PDPA for Private School

  หลักสูตรการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยเฉพาะสถานศึกษา
  ที่เสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์มากที่สุด !

 • PDPA for Tutorial School and Professional Development School

  หลักสูตรสำหรับสถานศึกษาโรงเรียนกวดวิชา พร้อมแนะแนววิธีการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เพิ่มความเชื่อใจ!

 • PDPA for Franchisee

  หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ Franchisee ยิ่งเยอะยิ่งเสี่ยงโทษ PDPA !! แนะการบริการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงกระบวนการที่จะทำให้เสี่ยงต่อการละเมิดหากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

 • PDPA for Health Clinic : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสถานพยาบาล (คลินิก)

  หลักสูตร PDPA for Health Clinic จะช่วยให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือส่วนงานในสถานพยาบาล หรือคลินิกมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง รู้จักและเข้าใจกฎหมายที่นอกเหนือจาก PDPA แต่เกี่ยวข้องกับคลินิก รวมไปถึงกระบวนการที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และบทลงโทษหากข้อมูลในองค์กรรั่วไหล!

 • PDPA for Dormitory and Apartment

  หลักสูตรที่ใกล้ตัวที่สุด ! ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ หรือผู้เช่าต้องทราบ ! กับหลังสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหอพักและอพาร์ตเมนต์ ควรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบไหน อย่างไร พร้อมแนะกระบวนการจัดการข้อมูลแบบเห็นภาพชัดเจน !

 • OIA (Office of International Affairs) **Advance**

  เจาะลึกด้านการจัดการแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรียนเจาะลึกฉบับ Advance !! (แนะนำสำหรับผู้ที่มีฐานความรู้ OIA PDPA มาแล้ว)

 • PDPA Lawful Basis: Contract

  องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร เมื่อต้องใช้กรณี ฐานสัญญากับลูกค้า / คู่ค้า เคลียร์! จบ! ชัด! ทุกประเด็นฐานสัญญา พร้อมกรณีศึกษาแบบจัดเต็ม !

 • PDPA Lawful Basis: Consent

  เก็บข้อมูลอ่อนไหว และข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้กับกิจกรรมการตลาด องค์กรเสี่ยงแบบไหน ต้องบริหารจัดการอย่างไร ด้วยหลักสูตร : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับ การใช้ฐานความยินยอม : การบังคับใช้ ความจำเป็น ความเสี่ยงและการบริหารจัดการ พร้อมกรณีศึกษา

 • PDPA for Accounting Department

  ลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับบทลงโทษและค่าปรับ จากPDPA ตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ด้วย PDPA for Accounting Department หลักสูตรเสริมความเข้าใจด้าน PDPA สำหรับฝ่ายการเงิน และบัญชีโดยเฉพาะ ด้วยผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • PDPA for Data Governance

  หลักสูตรสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ของการปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล และการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่จำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่สินทรัพย์ด้านข้อมูล แนะปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามการบังคับใช้กฎหมายของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • PDPA for Tourism: Tour Operator and Travel Agent

  หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซีรีส์การท่องเที่ยว :สำหรับบริษัทตัวแทนนำเที่ยวและบริษัทจัดนำเที่ยว PDPA Tourism Series: Travel Agents & Tour Operators เจาะประเด็นเรื่องการดำเนินกิจการอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริษัทนำเที่ยวโดยเฉพาะด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ดเานการทำ PDPA โรงแรมและการท่องเที่ยวของไทย !

 • PDPA for Tourism: Hotel

  เมื่อการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก ธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรมต้องรับมือกับการบังคับใช้ PDPA เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในธุรกิจ หลักสูตร PDPA Tourism Series: Hotel and Resort พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคการท่องเที่ยว: สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

 • PDPA for Customer Relationship Management System (CRM)

  CRM คืองานที่ต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวจำนวนมาก มีโอกาศที่เจ้าของข้อมูลจะข้อใช้สิทธิและลูกค้าคงไม่พอใจหากบริษัทของคุณไม่ทำตาม PDPA ไม่อยากเสียลูกค้าไปเพราะไม่เข้าใจ PDPA ต้องเรียน

 • PDPA for Sales Department

  เมื่อพนักงานขายทำผิด PDPA ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ งานขายที่ต้องข้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการละเมิดหรือไม่เข้าใจถึงการรับมือกับการใช้สิทธิจากเจ้าของสิทธิ จะดีกว่าไหมถ้าฝ่ายขายจะเข้าใจเรื่อง PDPA อย่างถูกต้อง ทำแบบไหนผิดไม่ผิดกับ หลักสูตร PDPA for Sales Department

 • PDPA in Action E-learning PDPA for Digital Marketing

  หลักสูตร PDPA for Digital Marketing จะช่วยให้ผู้เรียนที่ทำงานในฝ่ายการตลาดหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างเหมาะสมตามกฎหมาย PDPA

 • PDPA in Action E-learning PDPA for E-Commerce

  หลักสูตร PDPA for E-Commerce จะช่วยให้ผู้เรียนที่ทำงานในฝ่ายขาย หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการทำงานได้อย่างเหมาะสมตามกฎหมาย PDPA

 • PDPA in Action E-learning Internal Audit

  หลักสูตร Internal Audit ที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถวางแผนการตรวจสอบภายใน อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 • PDPA in Action E-learning IT Management & Governance for Non IT

  หลักสูตร IT Management & Governance for Non IT ที่จะช่วยให้ท่านรู้จักและเข้าใจในการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น

 • PDPA in Action E-learning Data Flow Diagram

  หลักสูตร Data Flow Diagram หรือ DFD เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กร อย่างรอบด้านและช่วยให้เห็นข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงของข้อมูลที่อาจเกิดการรั่วไหลได้

 • PDPA in Action E-learning 123 Case

  หลักสูตร 123 case เป็นคอร์สอบรมกรณีศึกษาซึ่งอาจเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ที่เกี่ยวกับ Personal Data Protection หรือการคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง

 • PDPA in Action E-learning PDPA for HR

  หลักสูตร PDPA for HR ที่จะช่วยให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจในเรื่อง PDPA ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่เรื่องการสรรหาว่าจ้าง การเก็บข้อมูลพนักงาน ตลอดจนถึงเมื่อพนักงานลาออกและสิ้นสุดการทำงาน

 • PDPA in Action E-learning PDPA for Management

  หลักสูตร PDPA for Management จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในเรื่องของการจัดการด้าน PDPA ในองค์กรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ฝ่ายบริหารจะต้องเข้าใจและทราบวิธีการจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นได้ด้วยความราบรื่นและเกิดความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาย PDPA

 • PDPA in Action E-learning PDPA for SMEs

  หลักสูตร PDPA for SMEs จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร SMEs ให้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 • PDPA in Action E-learning IT Management & Governance for IT

  หลักสูตรการบริหารจัดการสารสนเทศภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรด้าน IT ทำให้รู้จักและเข้าใจการบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: PDPA Thailand
Tel: 02-0290707 ต่อ 1-3 (คุณกวาง)